Pomysł

Salon łazienkowy JETA to pomysł na indywidualny biznes stworzony dla ludzi którzy szukają oryginalnych rozwiązań skrojonych na miarę i jednocześnie chcą być uczestnikami grupy zakupowej. Osoby przystępujące do naszej sieci franczyzowej mogą liczyć na wsparcie swojego nowego biznesu przez firmę JETA.  Wsparcie takie polega na całkowitym przygotowaniu salonu łazienkowego do funkcjonowania na lokalnym rynku a polega na:

 • przygotowaniu biznesplanu w oparciu o istniejące salony łazienkowe i wielkopowierzchniowe markety na tle potencjalnych klientów ,
 • wyliczeniu bieżących/miesięcznych kosztów w oparciu o aktualne dane na bazie aktywnych jednostek sprzedażowych,
 •  wsparcie w zakresie przygotowania i organizacji modelu wynagrodzeń i premii dla przyszłych handlowców salonu,
 • wykonanie projektu wizualnego salonu łazienkowego,
 • przygotowanie i wykonanie  salonu łazienkowego,
 • projekt i realizacja reklamy salonu łazienkowego (obrendowanie salonu – neon świetlny – plakaty -reklama…)
 • przekazanie jednego programu do projektowania łazienek CAD DECOR,
 • przeszkolenie personelu w zakresie znajomości towarów, obsługi klienta, projektowania łazienek,
 • wsparcie i prowadzenie akcji reklamowo-marketingowej na otwarcie salonu łazienkowego,
 • bieżąca pomoc handlowców JETA na czas otwarcia salonu łazienkowego,
 • aktywne zatowarowanie salonu łazienkowego – w przypadku “nietrafionych” zakupów – wymiana towaru na rotujący,
 • wsparcie w procesach reklamacyjnych,
 • realizacja bieżących zamówień w internetowym systemie zamówień elektronicznych B2B,
 • transport zamówionego towaru na koszt JETA bezpośrednio do salonu łazienkowego,
 • bieżące uaktualnianie oferty handlowej,

Doświadczenie handlowe GRUPY ZAKUPOWEJ JETA dotyczące franczyzy można sprecyzować w kilku punktach:

 1. gwarancja najlepszej i najbardziej aktualnej oferty płytek ceramicznych i armatury sanitarnej,
 2. gwarancja najgłębszych dostępnych rabatów na rynku branżowym,
 3. wyjątkowa i indywidualna oferta handlowa przystosowana pod dany rynek,
 4. dostępność towarów bezpośrednio od producenta,