Kryteria

Otwórz swój salon łazienek JETA

Jeśli poszukujesz biznesu opartego na zaufaniu, korzyściach i przejrzystych warunkach. To znak, że trafiłeś idealnie. 

 W biznesie kierujesz się:

korzyściami

potwierdzonymi sukcesami naszych Partnerów

renomą franczyzodawcy

ponad 30-letnie doświadczenie w branży

wsparciem

finansowym, marketingowym, towarowym

Sprawdź kryteria i nasze oczekiwania względem przyszłego franczyzobiorcy.

Miejsce

Szukamy lokali w całej Polsce- pasaże, parki handlowe i wolnostojące budynki.
Bierzemy pod uwagę mniejsze miasta i aglomeracje na terenie całej Polski oraz miejscowości przy granicznych.
Czekamy na atrakcyjne handlowo - usługowo osiedla i rejony miast.
Powierzchnia lokalu powinna być: około 4 metry wysokości, w kształcie prostokąta, optymalny wymiar to 250-400 m².
Przed budynkiem powinien, znaleźć się parking z zastrzeżonym miejscem parkingowym.
Istniejące sklepy budowlano-usługowe.
Posiadanie długoletniego prawa do dysponowania przyszłym lokalem handlowym.

https://twojsalonlazienek.pl/franczyza-wsparcie/

Działalność gospodarcza

Zarejestrowanie działalności gospodarczej. Zapraszamy do współpracy: zainteresowanych prowadzeniem działalności, przedsiębiorców, właścicieli lokali, inwestorów oraz deweloperów.

Podpisanie umowy franczyzowej

Sporządzona na podstawie wspólnych ustaleń oraz przygotowanie optymalnych rozwiązań z korzyścią dla obu stron.
Chcąc wiedzieć więcej o punktach zawartych w umowie franczyzowej, zachęcamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za rozwój sieci salonów JETA.

https://twojsalonlazienek.pl/kontakt/

Zatowarowanie

Ustalane na odrębnym spotkaniu z Partnerem (finansowanie po stronie franczyzobiorcy).
33% wartości pierwszego zamówienia– termin płatności 30 dni.
Następne 33% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 60 dni.
Następne 34% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 90 dni.
Limit kupiecki ustalany indywidualnie wg zapotrzebowania i zdolności kredytowych franczyzobiorcy. W przypadku nie przyznania limitu kupieckiego przez ubezpieczyciela franczyzodawca dopuszcza możliwość innego zabezpieczenia przewidzianego i zgodnego z prawem polskim (gwarancja bankowa, weksel, zabezpieczenia hipoteczne).

Opłaty

Opłata wstępna franczyzowa w kwocie (na dzień 01.10.2021) – 35 000 PLN wartość netto – przekazana w całości na pokrycie kosztów, związanych z otwarciem salonu łazienkowego JETA. W ramach opłaty wstępnej JETA zobowiązuje się do wyposażenia w aktualną ekspozycje salonu łazienkowego. Pozostałe opłaty franczyzowe:
- opłata licencyjna – brak;
- opłata marketingowa w wysokości 1 000 PLN netto, wydatkowana na cele reklamowo - marketingowe. Przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia salonu opłata zawieszona.

Zakupy

Franczyzobiorca zobowiązuje się tylko do zakupu towarów ( płytek ceramicznych, armatury, chemii budowlanej, ceramiki i innych) z grupy zakupowej JETA. Zakupienie środka transportu do dostawy towaru dla klienta - min. 3,5 T (ładowność optymalna).
Wykonanie stanowiska kasowego według standardów i zakupienie:
- kasy fiskalnej;
- komputera, drukarki i innych urządzeń biurowych potrzebnych do prowadzenia działalności handlowej;
- programu sprzedażowo/magazynowego
- laptopa do obsługi CAD CECORA dla projektanta
- stały dostęp do łącza internetowego.