Zasady

Warunki finansowe

 1. Opłata wstępna franczyzowa w kwocie (na dzień 01.01.2018) – 35 000 PLN wartość netto – przekazana w całości na pokrycie kosztów związanych z otwarciem salonu łazienkowego JETA.

 2. Pozostałe opłaty franczyzowe:
  • Opłata licencyjna – brak
  • Opłata wstępna – patrz pkt. 1
  • Opłata miesięczna – 1 000 PLN (przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia salonu opłata zawieszona). Opłata miesięczna jest przekazana na cele reklamowo-marketingowe związane z bieżącym funkcjonowaniem salonu.

 3. Zatowarowanie: Ustalane na odrębnym spotkaniu z Partnerem (finansowanie po stronie franczyzobiorcy).
  • 33% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 30 dni.
  • Następne 33% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 60 dni.
  • Następne 34% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 90 dni.

 4. Limit kupiecki ustalany indywidualnie wg zapotrzebowania i zdolności kredytowych franczyzobiorcy.